Bureau Pep - Expertise - Nieuw

Wij ontwikkelen merken, campagnes en projecten die meerdere partijen als afzender hebben: van landelijke manifestaties tot lokale samenwerkingen. Het vormgeven van gezamenlijke initiatieven vraagt om een bijzondere aanpak. Hierin zoeken we altijd naar een gemeenschappelijke visie die verbindt.

POSITIONERING

Wij dragen samen met jou zorg voor de definiëring of aanscherping van je netwerkpositionering: de why, how, what, het gedragen gedachtengoed, de merkwaarden en uiteindelijk de merkidentiteit van het collectief. PEP werkt altijd vanuit de inhoud en creëert hiermee een stevig fundament dat de betrokkenheid van het netwerk vergroot. De neerslag vertalen we naar een gedegen strategisch plan. Ook vormgeving, productontwikkeling en fondsenwerving kunnen daar onderdeel van zijn. Wij werken hierin samen met diverse experts in design, websites en productie.

Producten
 • PEP-Talk: intakegesprek
 • PEP-Sessie: Brainstorm
 • Strategisch plan
 • Vormgeving
 • Productontwikkeling
 • Plan fondsenwerving

ACTIVATIE

Wij ontwikkelen realistische projectplannen en campagneplannen om de activatie van het netwerk vorm te geven. Hierbij gaan we uit van de kracht van een onderscheidende merkidentiteit en een betrokken community. Daarnaast zijn we sterk in conceptontwikkeling; van programmering en festival tot B-to-B-netwerkevent. We hebben ruime ervaring met het van A tot Z neerzetten van kleine en grote events. Wij besteden zowel aandacht aan het waarom als het hoe. Bij het ontwikkelen vanuit een samenwerkingsverband vraagt het proces extra aandacht.

Producten
 • Projectplan
 • Fondsenwerving
 • Campagneplan/marcomplan
 • PEP Sessie: Netwerkactivatie
 • Conceptontwikkeling
 • Productie events

BEGELEIDING

Na de planfase helpt PEP bij de netwerkbegeleiding. Het enthousiast en actief houden van een netwerk valt of staat bij een heldere visie en strategie en oog voor verschillen. PEP kijkt goed naar de rollen in het netwerk op het gebied van commitment, expertise en middelen. Ook inhoudelijk is er ruimte voor diverse perspectieven. PEP kan een sessie beleggen of langduriger procesbegeleiding verzorgen. Ook monitoring en evaluatie geven wij vorm, zodat een volgende editie of doorontwikkeling voorzien is van bouwstenen voor verbetering.

Producten
 • Procesbegeleiding
 • PEP-Sessie: Netwerkbijeenkomst
 • PEP-Sessie: Tussentijdse toetsing
 • PEP-Talk: Een op een gesprek
 • Monitoring
 • Evaluatie en verantwoording

Why how what

WHY

Samen weten we meer, kunnen we meer en bereiken we meer. Bureau PEP is ervan overtuigd dat de kracht van het collectief aan invloed wint en ongekend veel mogelijkheden biedt voor organisaties. Wij helpen organisaties om succesvol activiteiten te ontwikkelen vanuit zo’n netwerk van partijen.

HOW

PEP zoekt naar gemeenschappelijkheid: een krachtige visie die verbindt en versterkt. Tegelijkertijd houden we oog voor de verschillen; in belangen, commitment, inhoudelijke zienswijzen. We werken met diverse methodieken, afhankelijk van het vraagstuk.

WHAT

Wij weten netwerken te ontwikkelen én te activeren. PEP combineert inhoudelijke kennis van cultuur en erfgoed met strategische marketing, netwerkontwikkeling, conceptontwikkeling en procesbegeleiding, samengevat in drie pijlers: netwerkpositionering, netwerkactivatie en netwerkbegeleiding.